Servo’s neutrale positie

Dit is de sketch waarmee de Simple Walker standaard wordt geleverd. Het zet de servo’s van de Simple Walker in de neutrale stand (90 graden) en laat LED 13 knipperen. Onder de sketch volgt een uitleg waarin de sketch stap voor stap besproken wordt.

Sketch

Je kan deze sketch op twee manieren op de Simple Walker zetten:

  1. Kopiëer de onderstaande code in een nieuw Arduino-bestand (klik hier voor instructies.)
  2. Download de sketch en open deze vervolgens in de Arduino-omgeving.

Uitleg

1
Het eerste stuk code is commentaar. Door stukken tekst tussen /* en */ te plaatsen, kan je commentaar en uitleg schrijven. Het is een goede gewoonte om code van commentaar te voorzien om het makkelijker leesbaar te maken voor jezelf en voor anderen.


2
Het volgende stuk code voegt de servo-library toe. Libraries zorgen ervoor dat we speciale functies kunnen toevoegen aan de Arduino-programmeertaal. In dit geval voegen we dus speciale functies voor het besturen van de servomotoren toe. (N.B., de eerste regel is weer een commentaarregel.)


3
Vervolgens maken we vier variabelen voor de servo’s aan:


4
Vervolgens begint de setup. Dit is een stuk code dat één keer wordt uitgevoerd, direct na het aanzetten van de Arduino. Hierin verbinden we de servo’s met de juiste pinnen (attach). Vervolgens laten we de Simple Walker 100 milliseconden wachten (delay(100)). Als laatste zetten we de servo’s in de neutrale stand, 90 graden (write(90)). (N.B., regels die beginnen met // zijn commentaar, net zoals de tekst tussen /* en */.)


7
Als laatste definiëren we de loop()-functie. Dit stuk code wordt herhaald tot de Simple Walker wordt uitgezet. Dit stuk code bestaat uit vier acties: 1) zet de LED aan (digitalWrite(13, HIGH);), 2) wacht een halve seconde (delay(500);), 3) zet de LED uit (digitalWrite(13, LOW);) en 4) wacht een hele seconde (delay(1000);). Omdat deze code steeds wordt herhaald, zal de LED gaan knipperen.