Op de Arduino worden programma’s ook wel sketches genoemd. Met je allereerste sketch ga je een lampje laten knipperen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

1
Sluit je SimpleWalker-robot aan op de computer met een USB kabel.

charging

2
Start het programma mBlock (download).
3
Klik op Edit en kies voor Arduino mode.

les1_01

Als het goed is ziet mBlock er nu ongeveer zo uit:

les1_01

4
Klik op Boards en kies voor Arduino Leonardo.

les1_01

5
Kies nu voor de menuoptie Connect en klik op Serial Port. Vervolgens moet je de juiste serial device kiezen. Onder Mac en Linux kies je de optie /dev/tty.usbmodem. Onder Windows zal je hier meestal een COM-poort staan. Selecteer deze. Als je meerdere COM-poorten hebt zal je in stap 12 even moeten proberen welke de juiste is.

Windows:
les1_02

Mac:
les1_02

6
Ga nu naar de groene Robots-blokjes en sleep het blokje Arduino Program naar het rechtervlak. Het rechtervak wordt ook wel het script genoemd.
les1_03
les1_03
7
Klik nu op de oranje Control-blokjes en voeg een herhaal (forever)-blokje toe aan je script.
les1_04
les1_04
8
Ga nu weer naar de groene Robots-blokjes en sleep het set digital pin-blokje naar het script. Verander het pinnummer van 9 naar 13.

les1_05

9
Ga nu weer naar de oranje Control-blokjes en sleep een wait-blokje naar het script.

les1_06

10
Sleep nog een set digital pin-blokje en nog een wait-blokje in het script, maar verander nu de waarde HIGH naar LOW in het set digital pin-blokje.

les1_07

11
Druk op Upload to Arduino. Denk er wel om dat je SimpleWalker-robot aan je computer is verbonden met een USB-kabel.

les1_08

12
Na een paar seconden gaat het kleine lampje (L13) op de Simple Walker regelmatig knipperen.

Wat heb je nu gedaan?

De blokjes spreken eigenlijk voor zich: Het forever-blokje herhaalt iets oneindig lang. Wat herhaalt hij? Datgene wat je in het forever-blokje hebt gezet. In dit geval betekent het dat je het lampje, dat gekoppeld is aan pin 13, aan zet. Vervolgens een seconde wacht. Vervolgens uitzet. Vervolgens weer een seconde wacht. En dit blijft oneindig lang doorgaan.

Opdrachten:

Bij elke opdracht moet je een nieuwe sketch maken. Doe dit door je sketch steeds onder een andere naam op te slaan.

Opdracht 1. Sneller knipperen

Wijzig de sketch zodat het lampje twee keer zo snel gaat knipperen. Sla het op als Lesbrief1Opdracht1.sb

Opdracht 2. Onregelmatig knipperen

Wijzig de sketch zodat het lampje 0.1 seconden aan gaat en 1 seconde uit. Sla het op als Lesbrief1Opdracht2.sb

Opdracht 3. Aan laten staan

Wijzig de sketch zodat het lampje aan gaat als het programma wordt opgestart en aan blijft staan. Sla het op als Lesbrief1Opdracht3.sb

Opdracht 4. Help!

Wijzig de sketch zodat het lampje “SOS” in Morse Code knippert: kort-kort-kort-lang-lang-lang-kort-kort-kort
Sla het op als Lesbrief1Opdracht4.sb