Les 4, Variabelen

Het kan handig zijn om de rechte posities van de servomotoren op te slaan in variabelen. Maar wat is een variabele? Eenvoudig gezegd is een variabele een plek in het geheugen waar je een getal of een stuk tekst in kan bewaren. In dit geval willen we de juiste waarden voor de servomotoren opslaan in variabelen. Dit doen we zo:

1
Sluit je SimpleWalker-robot aan op de computer met een USB-kabel.

charging

2
Ga naar het onderdeel Data&Blocks en druk op Make a Variable:

les2_05

3
Geef nu de naam op voor je variabele. Bijvoorbeeld: start_motor_voor (belangrijk: zet nooit spaties in je variabelenamen).

les2_06

4
Je ziet nu in het linker gedeelte nieuwe blokjes verschijnen.

les2_07

5
Sleep nu het set … to _-blokje naar je script en voer de waarde die je in de vorige opgave hebt gevonden in.

les2_08

6
Nu kun je deze variabele in de rest van je script gebruiken.

les2_09

Nu zul je misschien denken dat het gebruik van een variabele overbodig is. Je kon immers ook meteen de waarde voor de servomotor in het “set servo pin .. angle”-blokje zetten. Maar vaak maak je meer dan één keer gebruik van dezelfde waarde. Het werken met variabelen kan dan heel handig zijn.

Opdrachten

Opdracht 1

Verander de sketch van Les 3 nu zodat je gebruik maakt van variabelen. De namen van de variabelen mag je zelf weten, maar kies wel betekenisvolle namen.